real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

Działalność młodzieżowa

LogowanieStart OSP Kopki Historia OSP
Historia OSP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 lutego 2012 08:25

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOPKACH - ROK ZAŁOŻENIA A.D.  1895OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA JEST ORGANIZACJĄ SPOŁECZNĄ, MAJĄCĄ  NIE TYLKO CHARAKTER SOLIDARNOŚCIOWY, ALE PRZEDE WSZYSTKIM OBRONNY. ZRZESZA ONA W SWOICH SZEREGACH LUDZI DOBREJ WOLI, TWARDEGO CHARAKTERU, CHCĄCYCH BEZINTERESOWNIE I BEZGRANICZNIE SŁUŻYĆ NASZEJ OJCZYŹNIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ STAĆ NA STRAŻY ŻYCIA I MIENIA MIAST I WSI.

W DŁUGOLETNIEJ HISTORII NASZEGO POŻARNICTWA, MOŻNA ZNALEŹĆ WIELE PRZYKŁADÓW HEROICZNEJ WALKI I BEZGRANICZNEGO POŚWIĘCENIA STRAŻAKÓW W WALCE Z ROZSZALAŁYM ŻYWIOŁEM.

ŻYWIOŁEM TYM JEST NIE TYLKO OGIEŃ ZWANY „CZERWONYM KUREM”,  ALE TAKŻE ODWIECZNY PRZYJACIEL STRAŻAKA - WODA, KTÓRA WZBURZONA STAJE SIĘ JEGO WROGIEM NIOSĄCYM ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I MIENIA LUDZKIEGO.

KTO PRZYODZIEWA DOBROWOLNIE MUNDUR STRAŻAKA, BIERZE ZARAZEM NA SIEBIE OBOWIĄZEK, SŁUŻENIA INNYM LUDZIOM, ZNAJDUJĄCYM SIĘ  W NIEBEZPIECZEŃSTWIE I OCZEKUJĄCYM POMOCY, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY SĄ TO BLISCY CZY OBCY LUDZIE.

CHLUBNE I WIELOWIEKOWE SĄ TRADYCJE SŁUŻBY POŻARNICZEJ W POLSCE.  W TRADYCJE TĄ WPISAŁA SIĘ RÓWNIEŻ KOPECKA JEDNOSTKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ.

JAK WYNIKA Z PIERWSZYCH ZAPISÓW HISTORYCZNYCH, PIERWSZA ZORGANIZOWANA JEDNOSTKA OSP W KOPKACH POWSTAŁA 14 MAJA 1895 ROKU.      JEJ TWÓRCĄ BYŁ NACZELNIK MIEJSCOWEGO URZĘDU CELNEGO - PIOTR ZAWISZA.

NADMIENIĆ NALEŻY, ŻE POLSKA ZNAJDOWAŁA SIĘ W OWYM CZASIE POD ZABORAMI OBCYCH MOCARSTW, A GRANICĄ MIĘDZY ZABOREM AUSTRIACKIM    A ROSYJSKIM PRZEBIEGAŁA WZDŁÓŻ RZEKI SAN. KOMORA CELNA ZNAJDOWAŁA SIĘ W KOPKACH, W MIEJSCU OBECNEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO I PLEBANI.

W POCZĄTKOWYM OKRESIE FUNKCJONOWANIA, OSP DYSPONOWAŁA PROWIZORYCZNYM SPRZĘTEM. PRZED PIERWSZĄ WOJNĄ ŚWIATOWĄ WYDARZYŁ SIĘ WYPADEK, KTÓRY BYŁ IMPULSEM DO UNOWOCZEŚNIENIA WYPOSAŻENIA, ALBOWIEM PORUSZYŁ ON MIESZKAŃCÓW KOPEK I JEDNOCZEŚNIE WZBUDZIŁ PODZIW DLA HEROIZMU I ODWAGI, JAKĄ WYKAZAŁ SIĘ JEDEN ZE STRAŻAKÓW. OWYM STRAŻAKIEM BYŁ PAN GOLONKA Z ZAWODU NAUCZYCIEL, KTÓRY URATOWAŁ Z PŁONĄCEGO BUDYNKU ( ZNAJDUJĄCEGO SIĘ OBECNIE W MIEJSCU POSIADŁOŚCI ZOFII ZASTAWNY) TROJE DZIECI. NIESTETY NIE UDAŁO SIĘ URATOWAĆ Z PŁOMIENI CZWARTEGO DZIECKA, KTÓRE BYŁO SCHOWANE POD ŁÓŻKIEM.

PO PIERWSZEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ NASZA JEDNOSTKA OTRZYMAŁA RĘCZNĄ POMPE WODNĄ, UMIESZCZONĄ NA WOZIE KONNYM ORAZ BECZKOWÓZ, SPRZĘT TEN SŁUŻYŁ NASZYM STRAŻAKOM PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ AŻ DO WYZWOLENIA.

PO ZAKOŃCZENIU DZIAŁAŃ WOJENNYCH Z INICJATYWY NACZELNIKA FRANCISZKA PAJĄKA, TRAGICZNIE I PRZEDWCZEŚNIE ZMARŁEGO, PRZYSTĄPIONO DO BUDOWY REMIZY I GARAŻU. BUDOWA TA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA DZIĘKI POMOCY MIEJSCOWEGO SPOŁECZEŃSTWA. W DOWÓD UZNANIA DLA MIESZKAŃCÓW KOPEK KOMENDANT POWIATOWEJ OSP W NISKU - WŁADYSŁAW OSTROWSKI PRZEKAZAŁ MIEJSCOWEJ OSP SPRZĘT ZMECHANIZOWANY, CZYLI MOTOPOMPĘ Z ZESTAWEM WĘŻY. OPIEKĘ NAD TYM SPRZĘTEM POWIERZONO WIELOLETNIEMU GOSPODARZOWI - LEONOWI ZAWOŁOWI.

W LATACH NASTĘPNYCH SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY SYSTEMATYCZNIE UDOSKONALANO. NAJPIERW JEDNOSTKA ZOSTAŁA WYPOSAŻONA W WÓZ BOJOWY KONNY, A W ROKU 1967 W SAMOCHÓD BOJOWY MARKI „DODGE”.

W 1967 ROKU ZAKUPIONO WÓWCZAS NOWOCZESNY SAMOCHÓD BOJOWY MARKI „ŻUK”, KTÓRY BYŁ NA WYPOSAŻENIU JEDNOSTKI DO 1996 ROKU.

W MAJU 1976 ROKU WYBUCHŁ JEDEN Z NAJGROŹNIEJSZYCH  POŻARÓW  W HISTORII RUDNIKA. ZAPALIŁY SIĘ MAGAZYNY Z WYROBAMI KOSZYKARSKIMI   W „WIKPLAŚCIE”. NASI DRUHOWIE POSPIESZYLI Z POMOCĄ I DZIĘKI ICH OFIARNEJ PRACY ORAZ POŚWIĘCENIU STRAŻAKÓW I OKOLICZNYCH JEDNOSTEK UDAŁO SIĘ URATOWAĆ DUŻĄ CZĘŚĆ ZMAGAZYNOWANEGO TOWARU.

ROK 1980 TO CZAS, KTÓRY WIĘKSZOŚCI MIESZKAŃCOM KOJARZY SIĘ   Z WIELKĄ POWODZIĄ, JAKA NAWIEDZIŁA NASZĄ OKOLICĘ. WSKUTEK PADAJĄCYCH DESZCZÓW W LIPCU 1980 ROKU WYLAŁ SAN. WODA ZALAŁA POLA OD KOZIARNI, PO PRZĘDZEL I KĘPĘ RUDNICKĄ. PRZEZ TRZY DOBY NASI STRAŻACY RAZEM Z WOJSKIEM WALCZYLI O UTRZYMANIE WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH I ZWYCIĘŻYLI.

W 1996 ROKU DO NASZEJ JEDNOSTKI TRAFIŁ SAMOCHÓD BOJOWY MARKI „STAR”, 244 GBA 2,5/16.

W 100 – LECIE POWSTANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOPKACH SPOŁECZEŃSTWO W DOWÓD UZNANIA UFUNDOWAŁO JEDNOSTCE SZTANDAR.

OBIE TE UROCZYSTOŚCI ODBYŁY SIĘ W TYM SAMYM CZASIE STANOWIĄC WIELKIE ŚWIĘTO DLA JEDNOSTKI, STRAŻAKÓW I CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA.

W 1997 ROKU JEDNOSTKA ZOSTAŁA WŁĄCZONA DO KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO.

W TYM SAMYM ROKU STRAŻACY Z KOPEK UCZESTNICZYLI W AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ W OKOLICACH POŁAŃCA I ŁUBNIC.

KOLEJNYM WAŻNYM WYDARZENIEM W ŻYCIU JEDNOSTKI BYŁA KAROSACJA SAMOCHODU BOJOWEGO STAR 244 WYKONANA W 2001 ROKU. OD TEJ PORY DYSPONUJEMY JUŻ NOWOCZESNYM SRZĘTEM UMOŻLIWIAJĄCYM UDZIAŁ  W WIELU AKCJACH RATOWNICZO - GAŚNICZYCH.

PRZED KAROSACJĄ

PO KAROSACJI 2001 ROK

W 2001 ROKU NASZ KRAJ NAWIEDZIŁ KATAKLIZM WIELKICH POWODZI. JEDNOSTKA Z KOPEK UCZESTNICZYŁA W AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ W CHWAŁOWICACH, GM. RADOMYŚL, POWIAT STALOWOWOLSKI, GDZIE DZIĘKI OFIARNOŚCI DRUHÓW ZOSTAŁY UTRZYMANE WAŁY.

W LIPCU 2001 ROKU STRAŻACY PRZEPROWADZILI W MIEJSCOWOŚCI KOPKI ZBIÓRKĘ NA RZECZ POWODZIAN Z GMINY GORZYCE, POWIAT TARNOBRZESKI.

W CZERWCU 2005 ROKU DRUCHOWIE NASI PO RAZ KOLEJNY NIEŚLI POMOC MIESZKAŃCOM POWIATU ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO W WYNIKU POWODZI.

(ŚWITA DARIUSZ I MROCZEK TOMASZ)

NASTĘPNE LATA PRZYNIOSŁY ZMIANY W SYSTEMIE KRAJOWYM OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH I SKŁONIŁY ZARZĄD JEDNOSTKI DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ           W ZAKRESIE LEPSZEGO WYSZKOLENIA DRUCHÓW.

STRAŻACY BRALI UDZIAŁ W RÓŻNYCH SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH    I KURSACH MIĘDZY INNYMI: RATOWNICTWO MEDYCZNE, RATOWNICTWO TECHNICZNE, KURS DLA PILARZY, KURS PŁETWONURKÓW, KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM, KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO.

W DZIAŁANIU RATOWNICZYM W CIĄGU KILKU LAT OPRÓCZ GASZENIA POŻARÓW CORAZ WIĘCEJ RAZY DYSPONOWANI JESTEŚMY DO WYPADKÓW DROGOWYCH I ZDARZEŃ MIEJSCOWYCH.

PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI BOJOWEJ ODBYWAŁO SIĘ POPRZEZ UDZIAŁ       W LICZNYCH ĆWICZENIACH ZGRYWAJĄCYCH JEDNOSTKI NA SZCZEBLU GMINNYM JAK I POWIATOWYM ORAZ POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ Z OBRONĄ CYWILNĄ.

W LISTOPADZIE 2009 DO NASZEJ JEDNOSTKI TRAFIŁ SAMOCHÓD VOLKSWAGEN T4 (GLM) PRZEKAZANY PRZEZ KOMENDE WOJEWÓDZKĄ POLICJI    W RZESZOWIE.

VOLKSWAGEN T4 ( GLM)

TRADYCJĄ W NASZEJ JEDNOSTCE STAŁ SIĘ UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMCE STRAŻAKÓW NA JASNĄ GÓRĘ. OSTATNI RAZ BYLIŚMY TAM                 24 KWIETNIA 2010 ROKU.

ROK 2010 PO RAZ KOLEJNY PRZEZ POŁUNIOWĄ POLSKE PRZETOCZYŁA SIĘ OGROMNA POWÓDZ DOTKLIWIE DOŚWIADCZAJĄC NASZ REGION. W ZWIĄZKU          Z TYM KATAKLIZMEM WIELOKROTNIE POMAGALIŚMY MIESZKAŃCOM DOTKNIĘTYCH MIEJSCOWOŚCI W USUWANIU SKUTKÓW POWODZI                            W MIEJSCOWOŚCIACH: GORZYCE, TRZEŚŃ, SOKOLNIKI ORAZ FURMANY.

KOLEJNYMI BARDZO WAŻNYMI WYDARZENIAMI W 2010 ROKU, KTÓRE TRWALE ZAPISZĄ SIĘ W HISTORI NASZEJ JEDNOSTKI TO ZŁOŻONIE 2 WNIOSKÓW:

  1. 1. GMINA I MIASTO W RUDNIKU NAD SANEM W PARTNERSTWIE                             Z OCHOTNICZYMI STRAŻAMI POŻARNYMI W KOPKACH I RUDNIKU NAD SANEM ZREALIZOWAŁO PROJEKT ZAKUPU 2 FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH. EFEKTEM TEGO DO NASZEJ JEDNOSTKI TRAFIŁ NOWY ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY   MAN TGM 13.290 (GBA 2.5/25) WRAZ Z WYPOSAŻENIEM WYKONANY PRZEZ PPHU MIROSŁAW STOLARCZYK Z KIELC O WARTOŚCI 810 TYŚ ZŁ.

MAN TGM 13.290 (GBA 2,5 25)

  1. 2. RÓWNOCZEŚNIE DZIĘKI STARANIOM BURMISTRZA MIASTA I GMINY WALDEMARA GROCHOWSKIEGO UDAŁO SIĘ POZYSKAĆ ŚRODKI UNIJNE NA PRZEBUDOWĘ DOTYCHCZASOWEJ REMIZY. ZADANIE ZREALIZOWANE ZOSTAŁO W 2011 ROKU. W WYNIKU PRZEBUDOWY POWSTAŁO 2 BOKSY GARAŻOWE WRAZ  Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I SALĄ POSIEDZEŃ. PONADTO NA CAŁYM BUDYNKU WYMIENIONO DACH.

WARTOŚĆ PROJEKTU TO OKOŁO 350 TYŚ ZŁ.

REMIZA DO 2011 R.

REMIZA PO REMONCIE

DNIA 2 PAŻDZIERNIKA 2011 ROKU ODBYŁO SIĘ OFICJALNE POŚWIĘCENIE                         I PRZEKAZANIE W UŻYTKOWANIE ODNOWIONEJ REMIZY ORAZ SAMOCHODÓW.

OBECNY ZARZĄD JEDNOSTKI WYBRANY ZOSTAŁ 15 STYCZNIA 2011 W SKŁADZIE:

PREZES                                SZAST EDWADR

WICEPREZES-NACZELNIK      ŚWITA ARTUR

WICEPREZES                    ŁAŃCZAK MARCIN

WICE NACZELNIK                     PAJĄK KAMIL

SKARBNIK                             ŚWITA DARIUSZ

SEKRETARZ               KOSZAŁKA STANISŁAW

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY            ŁAŃCZAK MAREK

SEKRETARZ                         SZAST MATEUSZ

CZŁONEK                        ZYGMUNT EDWARD

AKTUALNIE STRAŻ ZRZESZA 66 CZŁONKÓW, W TYM CZYNNYCH 50, HONOROWYCH 9 ORAZ  7 CHŁOPCÓW W MDP.

NASI STRAŻACY SĄ WIDOCZNI W KAŻDEJ DZIEDZINIE ŻYCIA SPOŁECZNEGO. CHĘTNIE POMAGAJĄ INNYM, ORGANIZUJĄ CIEKAWE IMPREZY DLA DZIECI. POPRZEZ SWOJĄ PRACĘ PRZYCZYNIAJĄ SIĘ TEŻ DO TEGO, ŻE NASZA MIEJSCOWOŚĆ JEST CORAZ ATRAKCYJNIEJSZA.

ZAWSZE PAMIĘTAMY JEDNAK, O NASZYM PODSTAWOWYM ZADANIU               I POWOŁANIU, CZYLI O NIESIENIU POMOCY INNYM I RATOWANIU ŻYCIA I MIENIA POTRZEBUJĄCYM.

STALE PAMIĘTAMY O NASZYCH POPRZEDNIKACH, KTÓRZY PRZESZLI JUŻ NA WIECZNĄ WARTĘ I KTÓRZY PRZEZ PONAD WIEK BUDOWALI POTĘGĘ NASZEJ JEDNOSTKI. WŚRÓD POSTACI, KTÓRE ZAPISAŁY SIĘ W DZIEJACH OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOPKACH, NALEŻY WYMIENIĆ: FRANCISZKA PAJĄKA, WINCENTEGO PAJĄKA, WOJCIECHA WORSE, ANDRZEJA WORSĘ, LEONA ZAWOŁA, FRANCISZKA SAGANA, BRONISŁAWA SZASTA, ANTONIEGO SZASTA, FLORIANA MADEJA, STANISŁAWA ZAWOŁA, TADEUSZA WOJTASIA, MIECZYSŁAWA PASZKA, JULIANA SAGANA, FRANCISZKA SAGANA ORAZ WIELU INNYCH NIE WYMIENIONYCH  Z NAZWISKA.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!

Poprawiony: sobota, 08 grudnia 2012 17:24
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: d&g light blue e-mail auto-responder Valid XHTML and CSS. | Joomla templates