Platforma Edukacyjna Związku OSP RP

 

Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych mogą bezpłatnie korzystać z zasobów PLATFORMY EDUKACYJNEJ, która funkcjonuje na portalu o adresie internetowym:

 

www.platforma2.wint.pl
lub
www.platforma.wint.pl

baner

 

Instrukcja dotycząca zasad korzystania z Patformy udostępniona została pod adresem:

http://zosprp.pl/?q=content/elearning

Z ważniejszych uwag odnoszących się do wykorzystania Platformy Edukacyjnej należą:

  • W celu uzyskania dostępu do zasobów platformy wymagane jest zarejestrowanie się, bądź też przez zalogowanie przy użyciu kluczy z serwera sprawozdawczego Związku OSP RP, które można uzyskać w Zarządzie Gminnym (Miejsko-Gminnym) ZOSP RP.
  • Polecamy przeprowadzenie indywidualnej rejestracji strażaka w zasobach platformy, sposób ten umożliwia odbycie procesu szkolenia w sposób indywidualny.
  • Jak się okazuje serwer Platformy weryfikuje adres IP komputera, z którego korzystamy, więc podczas pierwszego dostępu do Platformy należy posłużyć się kluczem przypisanym dla jednostki OSP, której jest się członkiem. O klucz dostępu należy zatem pytać prezesa lub sekretarza zarządu jednostki OSP.
  • Platforma jest bardzo dobrym źródłem wiedzy możliwym do wykorzystania w ramach samokształcenia strażaków, doszkalania i pogłębiania wiedzy pożarniczej.
  • Platforma zawiera materiały niezbędne do e-learningowego przeszkolenia teoretycznego strażaków ratowników OSP w zakresie szkolenia podstawowego w 2 etapach.
  • Platforma umożliwia zweryfikowanie poziomu nabytej wiedzy przez szkolącego się.
  • Korzystanie z platformy ograniczone jest czasowo, jednak jedynie poprzez dyspozycyjność szkolonego.

 

Kody do platformy Edukacyjnej dla poszczególnych Gmin zamieszczono poniżej. Otwarcie pliku z hasłem, które jest imieniem Waszego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego:

1. Harasiuki 2. Jarocin 3. Jeżowe 4. Krzeszów 5. Nisko 6. Rudnik nad Sanem 7. Ulanów

 

MCz

Poprawiony (piątek, 11 października 2013 18:27)