Start

Cit-8 można składać do 31 października 2019 r.

citNowy termin składania CIT

Rozporządzeniem z 21 marca 2019 r. Minister Finansów przedłużył do 31 października 2019 r. termin do złożenia zeznania CIT-8 przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

Szczegóły na temat przedłużonego terminu składania zeznań podatkowych CIT można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Sprawozdania OSP, tylko elektronicznie

citSprawozdawczość w OSP - tylko w wersji elektronicznej

 

Ochotnicze Straże Pożarne, jako stowarzyszenia podlegają przepisom rachunkowym i sprawozdawczym obowiązującym w Polsce.

Zmiany przepisów prawnych w tym zakresie wprowadziły nowe obowiązki, w tym między innymi składania sprawozdań i deklaracji podatkowych w wersji elektronicznych. Dotyczy to również obowiązków sprawozdawczych za 2018 rok.

Więcej…